Aktualności

European Business Alliance Forum 2019

By | Aktualności | No Comments

Kolejny rok jesteśmy partnerem EBAF. European Business Alliance Forum to największe w Polsce forum biznesowe młodych liderów (non profit) organizowane przez studentów i młodych absolwentów (pod nadzorem Rady Programowej) dla studentów, młodych przedsiębiorców i młodych profesjonalistów dotyczące innowacji technologicznych i ich wpływu na wzrost gospodarczy i rozwój biznesu.
https://www.facebook.com/EBAForum/

W tym roku, oprócz samej konferencji wydana została monografia “Wiedza i innowacje jako stymulanty wzrostu gospodarczego” pod red. T. Gabrusewicza, K. Knoppa, Sz. Grabnego, E. Arczewskiego.

W 2020 roku spotykamy się na EBAF 2020 24 kwietnia w tym samym miejcu.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium – Zawód Audytor Wewnętrzny – wyzwania i bariery

By | Aktualności | No Comments

Już 5 marca 2019 roku w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbędzie się jednodniowe seminarium na temat wyzwań i barier zawodu audytora wewnętrznego.

Specjaliści z IIA Polscka przedstawią wiele ciekawych, praktycznych poglądów na temat swojej pracy w dyskusji wieńczącej seminarium.

Tomasz Gabrusewicz został zaproszony na seminarium, by podzielić się doświadczeniem ze współpracy Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych z audytorami wewnętrznymi.

Zostaliśmy Partnerem European Business Forum Poznań 2018

By | Aktualności | No Comments

Nasza Kalnelaria została Partnerem EBAF 2018. Tomasz Gabrusewicz, obok prof. Waldemara Frąckowiaka pełni nadzór merytoryczny nad wydarzeniem.

European Business Alliance Forum to międzynarodowy projekt studencki, które celem jest zwiększenie świadomości na temat możliwość i wyzwań w obszarze innowacji w sektorze rynków kapitałowych, rynku pracy, digitalizacji, fintechu, funduszy venture capital i private equity.

European Business Alliance Forum is an international student project intent on raising awareness of the opportunities and challenges in development of innovation within capital markets, labour market, digitalisation and fin-tech sector. It also aims at strengthening the economic relation between Poland and other European countries.

The project involves the following :
1. Conference with workshops for students.
2. Publications (in monography on the subjects mentioned above).
3. Departure to Frankfurt am Main and visiting financial institutions.
4. Student exchange programme between Poland and Germany (Frankfurt am Main).

Link do wydarzenia, które odbędzie się już w sobotę 14 kwietnia w hotelu Anderia w Poznaniu

https://www.facebook.com/events/542320649479711/

 

Zmiany w spółce

By | Aktualności | No Comments

W grudniu 2017 roku uległa zmianie nazwa spółki

Mamy też nowy adres – ul Młyńska 5/9 w Poznaniu

Udziałowcem spółki przestał być mec Tomasz Bojkowski www.bojkowski.pl, z którym nadal ściśle współpracujemy

Tomasz Gabrusewicz powołany do RN i KA Nationale Nederlanden

By | Aktualności | No Comments

W październiku 2017 Tomasz Gabrusewicz został powołany do Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu dwóch podmiotów Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Nationale-Nederlanden to stabilna firma o długoletniej tradycji. Oferuje proste i zrozumiałe produkty ubezpieczeniowe, dzięki którym zabezpiecza finansową przyszłość Klientów i ich bliskich. Intensywnie działa w obszarze istotnych problemów dotyczących zdrowia i jakości życia swoich Klientów.

Na antenie Radia Merkury Poznań

By | Aktualności | No Comments

Na antenie Radia Merkury Poznań Tomasz Bojkowski rozmawiał na temat zagadnień podatków i prawa podatkowego. W ramach programu Ekonomizer zwrócono szczególną uwagę na tzw. odwrócony VAT w usługach budowlanych oraz na problem przedawnienia podatkowego. W styczniu 2017 roku Trybunał Konstytucyjny otworzył na nowo rozprawę w sprawie konstytucyjności przepisów ordynacji podatkowej pozwalających zawieszać bieg terminu przedawnienia podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego. Zapraszamy do pełnego odsłuchania audycji.

I Konferencja Rady Finansów WE UEP

By | Aktualności | No Comments

W dniu 26 stycznia 2017 roku Zarząd Spółki wziął udział w I Konferencji Rady Finansów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr Tomasz Gabrusewicz (Wiceprzewodniczący Rady ds. kontaktów z biznesem) oraz dr Tomasz Bojkowski (Wiceprzewodniczący Rady ds. kontaktów z instytucjami publicznymi) byli moderatorami części sesyjnych. Konferencja odbyła się pod hasłem “Wyzwania współczesnych finansów – teoria i praktyka – oczekiwania i możliwości współpracy”.

Wiodąca usługa

By | Aktualności | No Comments

Wiodącą usługą Kancelarii stanowi audyt wspierający stanowiący autorską, innowacyjną oraz wysoce spersonalizowaną usługą inkorporującą obszary szeroko rozumianego doradztwa finansowego oraz rewizji finansowej i operacyjnej. Adresatami audytu wspierającego są zarówno przedsiębiorcy będących w fazie rozwoju, jak i „dojrzałe” podmioty znajdujące się w fazie stabilizacji rynkowej. Szerzej na temat istoty usługi w zakładce Zakres Usług.