Wykonywanie usług doradczych wymaga nie tylko znajomości specyfiki aktywności Klienta. Wyzwanie stanowi poznanie coraz bardziej skomplikowanych ekonomicznie, społecznie, finansowo, informatycznie oraz prawnie zagadnień towarzyszących wspomnianej aktywności, a następnie ich przełożenie na potrzeby biznesowe. Analiza ekonomiczna lub finansowa jest często elementem większej całości, planu i sporu gospodarczego, ale i rodzinnego (rozwód), i działowego (zniesienie współwłasności), i spadkowego czy korporacyjnego (spory wspólników). Wsparcie wymaga wówczas koordynacji, ale i specjalizacji.

Pierwotny obszar wsparcia stanowi zdefiniowanie zamierzeń biznesowych. Swoistego punktu odniesienia, sensu, dążenia. Nie chodzi o trywialne działanie na rzecz maksymalizacji zysku, minimalizacji kosztów, wejścia na rynek czy utrzymania się na nim, uzyskania większego majątku lub zmniejszenie zobowiązań, czy też może pozyskanie właściwego oprogramowania. Chodzi o cel przedsięwzięcia mający swoje odzwierciedlenie zarówno w obszarze realnym, jak również finansowym, w tym rachunkowym oraz społecznym, kadrowym, zarządczym, administracyjnym, organizacyjnym, informatycznym oraz prawnym.

Prawidłowe wyznaczenie zamierzeń biznesowych stanowi krok konieczny, ale niewystarczający. Istota celu, zamierzenia wymaga realizacji działań o różnym charakterze. Ważne są posiadane zasoby, potencjalne możliwości pozyskania dodatkowych środków, otoczenie, specyfika rynku, ale również kolejność działania, uwarunkowania prawne. Etapem skutecznego działania jest prawidłowe, wolne od przyzwyczajeń i niestety myślenia życzeniowego ułożenie strategii. Przygotowanie strategii nie jest wolne od wątpliwości, ścierania się różnych wizji korzystania z zasobów dla realizacji poszczególnych zadań. W ramach strategii jeden z zasobów jest szczególnie eksponowany – czas oraz jego związek z pieniądzem. Oznacza to konieczność ułożenia nie tylko harmonogramu działań, ale również mechanizmów wspierających efektywność wysiłków oraz mechanizmów korygujących.

Wsparcie biznesowe utożsamić należy również z realizacją przyjętych zadań służących wykonaniu strategii, w tym bieżącym i końcowym jej podsumowaniem. Klient nie tylko oczekuje rozwiązań, lecz również wsparcia w wykonaniu tych rozwiązań. Możliwe jest pełne przejęcie koordynacji działań, jak również jedynie nadzorowanie ich wykonania. Sprawa realizacja strategii, a więc działania operacyjne, wysiłki ukierunkowane na cel, kierunkowe częstokroć wymagają współpracy służb księgowych, kadrowych, inwestycyjnych, informatycznych lub prawnych Klienta.

Podsumowaniem zawsze jest efekt rozumiany – w zależności od okoliczności oraz przyjętych celu i strategii działania – inaczej. Jest końcowym etap współdziałania, wynikającym z uprzednich założeń. Stanowi jednak i stanowić powinien punkt wyjścia dla kolejnych wyzwań, które przed Klientem stoją albo dla Klienta stanowić winny szansę dalszego rozwoju.

Kancelaria Wsparcia Biznesowego Tomasz Gabrusewicz i Wspólnicy sp. z o.o. stanowi sformalizowaną płaszczyznę współpracy w zakresie świadczenia usług wsparcia biznesowego. Stanowi również odpowiedź na potrzebę wykonywania usług z pogranicza ekonomii, finansów, zarządzania, informatyki oraz prawa. Usług, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości indywidualnej oraz zinstytucjonalizowanej. Kancelaria do każdego projektu podchodzi indywidualnie. Nie wykluczając posiłkowania się specjalistami zewnętrznymi w ramach zespołu budowanego ad hoc.

Aktualności

Bądź na bieżąco

Zakres usług

Zobacz, co możemy zaoferować

Kontakt

Formularz kontaktowy i mapa dojazdu