Wiodąca usługa

By 23 stycznia, 2017Aktualności

Wiodącą usługą Kancelarii stanowi audyt wspierający stanowiący autorską, innowacyjną oraz wysoce spersonalizowaną usługą inkorporującą obszary szeroko rozumianego doradztwa finansowego oraz rewizji finansowej i operacyjnej. Adresatami audytu wspierającego są zarówno przedsiębiorcy będących w fazie rozwoju, jak i „dojrzałe” podmioty znajdujące się w fazie stabilizacji rynkowej. Szerzej na temat istoty usługi w zakładce Zakres Usług.