Kancelaria Wsparcia Biznesowego świadczy usługi z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania oraz informatyki. Usługi świadczone są całościowo, jak również wycinkowo. Możliwa jest współpraca etapowa, jak również kompleksowa, przy udziale służb wewnętrznych Klienta jak również bez udziału takich służb. Często proces doprecyzowania charakteru usługi odbywa się przy aktywnym jednak udziale działów finansowych, księgowych, prawnych lub informatycznych Klientów.

Kierujemy się hasłem składającym się z słów kluczy wsparcia biznesowego, tj. CEL, STRATEGIA, REALIZACJA oraz EFEKT. Każde z kluczy wyznacza etap wsparcia, przy czym nie wykluczamy współpracy wycinkowej w ramach poszczególnych etapów.

Wiodącą usługą Kancelarii stanowi audyt wspierający stanowiący autorską, innowacyjną oraz wysoce spersonalizowaną usługą inkorporującą obszary szeroko rozumianego doradztwa finansowego oraz rewizji finansowej i operacyjnej. Adresatami audytu wspierającego są zarówno przedsiębiorcy będących w fazie rozwoju, jak i „dojrzałe” podmiotów znajdujące się w fazie stabilizacji rynkowej.

Zwracamy uwagę na to, że rozwój przedsiębiorstwa wiąże się z nieustannym poszukiwaniem najlepszych praktyk w zakresie budowy oraz realizacji strategii jednostki, usprawnianiem i modelowaniem kreowanych procesów biznesowych (budżetowanie, prognozowanie), jak również poprawą wiarygodności i relewancji informacji dostarczanych przez system rachunkowości w procesie raportowania informacji finansowych.

Audyt wspierający stanowi usługę w pełni „szytą na miarę”. Chodzi o to, aby w ramach interdyscyplinarnego studium przypadku wesprzeć Klienta w wyznaczeniu dalszych kierunków rozwoju, udoskonalaniu szeroko rozumianej działalności, jak również o dostarczenie Klientowi niezależnej oceny i weryfikacji przyjętej strategii przedsiębiorstwa. Innymi słowy, celem nadrzędnym audytu wspierającego jest umożliwienie optymalizacji działalności oraz zwiększenia jej efektywności, jak również poprawnej realizacji istniejącej strategii rozwoju, bądź jej reorientację.

Ciągłość i systematyczność przeprowadzanych wieloaspektowych analiz stanowi fundamentalny element budowy efektywnego systemu raportowania informacji finansowych oraz zarządczych, dostarczanych grupom interesariuszy (zarządowi, inwestorom). Działania te mają na celu wczesną diagnozę, tudzież antycypowanie problemów i potencjalnych zagrożeń operatywności podmiotu, a następnie zdefiniowanie możliwych rozwiązań oraz kroków prewencyjnych.

Kancelaria Wsparcia Biznesowego świadczy usługi
również w następujących zakresach merytorycznych:

1. Wsparcie dla organizacji i zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym poprzez:
 • wsparcie w definiowaniu lub reorientacji celów biznesowych przedsiębiorstwa;
 • układanie strategii przedsiębiorstwa;
 • nadzór nad realizacją strategii przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy z obszaru rachunkowości;
 • budowę systemów controllingowych;
 • wsparcie w wyborze, konfiguracji i zakupie nowoczesnych systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwami;
 • audyty IT;
2. Wsparcie dla działalności finansowo – księgowej przedsiębiorstwa, w tym poprzez:
 • wyceny, w tym całych przedsiębiorstw, aportów, zorganizowanych części przedsiębiorstw;
 • opinie eksperckie w zakresie rachunkowości i finansów;
 • opinie podatkowe oraz audyty podatkowe;
 • wsparcie w wyborze systemów księgowych i ich konfiguracji;
 • wsparcie przy wyborze biegłego rewidenta, jak i w procesie badania sprawozdań finansowych;
3. Wsparcie w obszarze CSR, w tym poprzez:
 • audyty CSR;
 • raportowanie CSR;
 • tworzenie i realizację Kodeksu Etyki w przedsiębiorstwie;
 • tworzenie i realizacja Kodeksu Dobrych Praktyk w przedsiębiorstwie.

Zachęcamy także do współpracy w ramach tworzenia tzw. konstytucji firm rodzinnych. Jest to usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy w naturalny sposób zamierzają przekazać część lub całość działalności zarządczej prowadzonej działalności gospodarczej. Usługa taka stanowi dopełnienie i uzupełnienie działań związanych z przygotowaniem testamentu, a przyjmowane rozwiązania – mające charakter wariantowy i zawierający mechanizmy korygujące – planowane są w perspektywie kilku lub kilkunastu lat.

Aktualności

Bądź na bieżąco

Zarząd

Zobacz więcej

Kontakt

Formularz kontaktowy i mapa dojazdu