dr Tomasz Gabrusewicz – Prezes Zarządu

Zajmuje się teorią rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości odpowiedzialności społecznej, etyki i odpowiedzialności w rachunkowości, jak również nadzorem korporacyjnym. Publikuje z zakresu etyki i odpowiedzialności w biznesie oraz tzw. zarządzania przez rachunkowość. W 2008 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Jest pracownikiem Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Łącząc aktywność naukowo – dydaktyczną z działalnością biznesową był Wiceprzewodniczącym Komisji Finansowej Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (kadencja 2007-2011), a w maju 2010 roku został odznaczony Srebrną Odznaką tegoż Stowarzyszenia „Zasłużony w rozwoju SKwP w Polsce”. W 2011 roku został ekspertem EFAA – Grupa ekspercka ds. edukacji i szkoleń EFAA. Wspomniana Grupa komentuje projekty dokumentów i standardów wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (IASB). W latach 2013 – 2016 był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo Meishinkan z siedzibą w Poznaniu, jak również od 2013 roku jest członkiem Towarzystwa Polsko – Japońskiego ポーランド日本協会ヴィエルコポルスキ支部 http://www.tpjwlkp.prv.pl.
Od 2017 roku jest członkiem Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Aktualności

Bądź na bieżąco

Zakres usług

Zobacz, co możemy zaoferować

Kontakt

Formularz kontaktowy i mapa dojazdu